Overslaan en naar de inhoud gaan

KLIP

Deze pagina geeft meer uitleg over KLIP, het Vlaams platform dat kabel- en leidinginformatie verzamelt.

foto KLIP

Lees meer over:

Wat is KLIP?

KLIP staat voor Kabel- en Leidinginformatieportaal en is een internettoepassing van het Vlaamse Gewest met als doel het helpen voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen. Het gebruik van KLIP is verplicht in Vlaanderen, voor werkzaamheden zowel op publiek als privédomein (met uitzondering van manuele graafwerken).

KLIP is gekoppeld aan het federale KLIM (voor meer informatie: zie de pagina over KLIM): elke aanvraag in KLIP wordt ook automatisch doorgestuurd naar KLIM.

KLIP werkt op vraag-en-antwoordbasis in een bepaalde zone. KLIP bevat op zich geen kabel- en leidinginformatie, maar dient enkel voor informatie-uitwisseling tussen kabel- en leidingbeheerders en planaanvragers.

Sinds 2016 wordt naast de planaanvraag ook de planafhandeling digitaal behandeld. Er moet dus ook verplicht geantwoord worden via KLIP, dat de antwoorden verwerkt tot één geaggregeerd plan in vectorieel formaat. KLIP heeft ook een viewer ingebouwd die het mogelijk maakt de kaarten online te raadplegen.

Wettelijk kader

De bepalingen worden vastgelegd in het KLIP-decreet van 14 maart 2008.

Tarief

Er geldt een tarief per aanvraag:

  • voor kleine werkzaamheden (met een planaanvraagzone kleiner dan 200 m²): € 5
  • voor grotere werkzaamheden (met een planaanvraagzone groter dan 200 m²): € 10.

Indien u de gegevens in XML-formaat wilt downloaden, moet een extra € 5 betaald worden.

Aansluiting voor kabel- en leidingbeheerders is gratis.

Verplichtingen

Elke kabel- en leidingbeheerder actief in Vlaanderen moet zich verplicht registreren in KLIP. Een leidingbeheerder moet binnen 5 werkdagen reageren op planaanvragen: ofwel antwoordt hij dat hij in de aangevraagde zone geen kabels en leidingen beheert, ofwel deelt hij op IMKL-conforme wijze alle informatie over zijn kabels en leidingen mee. Elke leidingbeheerder is verantwoordelijk voor zijn eigen data.

Iedereen die grondwerk plant (behalve manuele werkzaamheden), moet een KLIP-planaanvraag indienen. Een planaanvrager moet dit ten vroegste 40 dagen voor de start van de werkzaamheden doen, maar er is geen minimumtermijn. De planaanvrager mag evenwel niet starten met de werkzaamheden als hij de plannen niet ontvangen heeft.

Timing

Voor informatie afkomstig van FETRAPI-leden (Federatie van Transporteurs door middel van Pipeline) die via het gelinkte KLIM-platform hun aanvraag ontvangen hebben, geldt een antwoordtermijn van maximaal 15 werkdagen.

De antwoordtermijn op een aanvraag via KLIP bedraagt maximaal 5 werkdagen. In de praktijk is de antwoordtermijn meestal minder dan 2 werkdagen.

Na 6 maanden worden de antwoorden in KLIP gearchiveerd.