Overslaan en naar de inhoud gaan

Regulering door het BIPT

De telecommarkt in België wordt gereguleerd, met het BIPT als regulator. Het BIPT stelt marktanalyses op, waarbij de concurrentie op de markt onderzocht wordt. Bij onvoldoende concurrentie kunnen verplichtingen aan de dominante operatoren worden opgelegd, zoals de verplichting om hun netwerk open te stellen voor andere operatoren.

Het BIPT legt enkel verplichtingen op voor de wholesaleaanbiedingen: dit is het dienstenaanbod aan andere operatoren. Het BIPT onderzoekt wel de retailmarkten (de diensten geleverd aan eindgebruikers), maar legt daar doorgaans geen verplichtingen op in zijn marktanalyses.

Voor glasvezel heeft het BIPT marktanalyses uitgevoerd voor de volgende twee markten:

Hierna volgt een korte uitleg over de opgelegde verplichtingen in beide marktanalysebesluiten.

De breedbandmarkt

foto breedbandgebruiker

De breedbandmarkt wordt besproken in het besluit van de CRC van 29 juni 2018 betreffende de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep. In het besluit wordt Proximus aangeduid als een dominante operator voor zijn diensten over zijn koper- en FTTH-netwerk. In die hoedanigheid is Proximus aan een aantal verplichtingen onderworpen op twee markten: de markt voor lokale toegang (markt 3a) en de markt voor centrale toegang/bitstream (markt 3b1).

De aan Proximus opgelegde verplichtingen worden hieronder in grote lijnen beschreven wat zijn FTTH-netwerk betreft. Meer details zijn te vinden in hoofdstuk 19 van het besluit voor markt 3a en hoofdstuk 30 van het besluit voor markt 3b1.

De toegangsverplichting:

 • Proximus moet toegang verlenen tot zijn glasvezelnetwerk.
 • Voor de lokale toegang (markt 3a) gaat dit om:
  • toegang tot (delen van) ducts in het geval dat de eindgebruiker van eind tot eind is verbonden via ducts
  • toegang tot een golflengtepaar (de zogenaamde “wavelength unbundling”)
  • virtuele lokale toegang (VULA)
 • Voor de centrale toegang (markt 3b1) gaat dit om toegang tot bitstreamdiensten en de multicastfunctionaliteit.
 • Daarnaast moet Proximus ook toegang geven tot bijbehorende faciliteiten, zoals colocatie, operationele ondersteuningssystemen, bepaalde niveaus van dienstkwaliteit en dergelijke.

De non-discriminatieverplichting:

 • Proximus moet onder gelijkwaardige omstandigheden gelijkwaardige voorwaarden toepassen. Proximus moet de andere operatoren toegang bieden tot vergelijkbare wholesale-input in termen van functionaliteiten en prijzen, als deze die het intern biedt aan zijn eigen retailafdeling.
 • Proximus moet de technische dupliceerbaarheid van zijn aanbod door andere operatoren mogelijk maken en structurele scheidingsmuren hanteren tussen zijn wholesaleafdeling en zijn commerciële afdelingen (“Chinese walls”).

De transparantieverplichting:

 • Proximus moet een referentieaanbod opstellen. Dit referentieaanbod is een publiek document dat een beschrijving bevat van de elementen van het aanbod, de voorwaarden en de daarbij horende tarieven. Meer informatie over de referentieaanbiedingen van Proximus kan teruggevonden worden op de BIPT-website op de pagina voor nieuwe operatoren en op de website van Proximus Wholesale.
 • Proximus moet geregeld performantie-indicatoren (KPI’s) publiceren en voldoende informatie geven over zijn netwerkevoluties.

De verplichting van prijscontrole en kostentoerekening:

 • Proximus moet billijke prijzen hanteren voor de toegang tot het glasvezelnetwerk: dit zijn tarieven die gerelateerd zijn aan de kosten, maar die daarbovenop nog een redelijke marge mogen bevatten. Het BIPT heeft op 9 maart 2021 een tariefbesluit aangenomen over de maandelijkse wholesaletarieven die Proximus hanteert op zijn eigen FTTH-GPON-netwerk, waarin het de door Proximus voorgestelde tarieven goedkeurt.
 • Proximus wordt verboden om wurgprijzen te hanteren: Proximus mag geen wholesaletarieven hanteren die zouden leiden tot een te lage marge voor een andere operator om ermee zijn diensten aan te bieden.

De verplichtingen worden verminderd in zones waarin drie voldoende onafhankelijke NGA-operatoren zouden concurreren met elkaar, of wanneer er investeringen gebeuren in zones met maximaal 1 NGA-infrastructuur. NGA staat voor Next-Generation Access, een netwerk dat minstens 30 Mbps-snelheden kan aanbieden.

In deze markt wordt ook de toegang tot ducts (onder bepaalde voorwaarden) opgelegd. Het referentieaanbod dat hoort bij deze soort toegang is nog niet goedgekeurd door het BIPT. Indien u geïnteresseerd zou zijn in dit soort toegang tot de ducts van Proximus, gelieve dan zeker contact op te nemen met het BIPT.

De markt voor hoogwaardige toegang of bedrijfsconnectiviteit

foto hoogwaardige connectiviteit

De markt voor hoogwaardige toegang (connectiviteit voor bedrijven waarvoor hogere kwaliteitseisen gelden dan voor de breedbandtoegang) wordt besproken in het besluit van het BIPT van 13 december 2019 betreffende de analyse van de markt voor hoogwaardige toegang. In het besluit wordt Proximus aangeduid als een dominante operator voor zijn diensten over zijn EFM (koper)- en FTTO-netwerk. In die hoedanigheid is Proximus aan een aantal verplichtingen onderworpen.

De aan Proximus opgelegde verplichtingen worden hieronder in grote lijnen beschreven wat zijn FTTO-netwerk betreft. Meer details zijn te vinden in hoofdstuk 21 van het besluit.

De toegangsverplichting:

 • Proximus moet toegang verlenen tot actieve hoogwaardige diensten. Deze toegang kan plaatsvinden op één nationaal interconnectiepunt.
 • Proximus moet toegang verlenen tot de (delen van) kabelgoten voor glasvezel.
 • Daarnaast moet Proximus ook toegang geven tot bijbehorende faciliteiten, zoals colocatie, operationele ondersteuningssystemen, bepaalde niveaus van dienstkwaliteit en dergelijke.

De non-discriminatieverplichting:

 • Proximus moet onder gelijkwaardige omstandigheden gelijkwaardige voorwaarden toepassen.
 • Proximus moet de technische dupliceerbaarheid van zijn aanbod door andere operatoren mogelijk maken en structurele scheidingsmuren hanteren tussen zijn wholesaleafdeling en zijn commerciële afdelingen (“Chinese walls”).

De transparantieverplichting:

 • Proximus moet een referentieaanbod opstellen. Dit referentieaanbod is een publiek document dat een beschrijving bevat van de elementen van het aanbod, de voorwaarden en de daarbij horende tarieven. Meer informatie over de referentieaanbiedingen van Proximus kan teruggevonden worden op de BIPT-website op de pagina voor nieuwe operatoren en op de website van Proximus Wholesale. Voor de actieve hoogwaardige toegang gaat het over het BROTSoLL-referentieaanbod.
 • Proximus moet voldoende informatie geven over de netwerkevoluties.

De verplichting van prijscontrole en kostentoerekening:

 • Proximus moet billijke toegangsprijzen hanteren: dit zijn tarieven die gerelateerd zijn aan de kosten, maar die daarbovenop nog een redelijke marge mogen bevatten. Het BIPT heeft voor de actieve hoogwaardige toegang in het besluit geoordeeld dat de bestaande tarieven aan deze voorwaarde voldeden, rekening houdend met de implementatie van het nationaal interconnectiepunt.
 • Proximus wordt verboden om wurgprijzen te hanteren: Proximus mag geen wholesaletarieven hanteren die zouden leiden tot een te lage marge voor een andere operator om ermee zijn diensten aan te bieden.

De verplichtingen worden verminderd in zones waarin twee andere operatoren voldoende aanwezig zijn met hun eigen point-to-pointglasvezelinfrastructuur. In deze zones zijn de tariefverplichtingen (tarifaire non-discriminatie, billijke toegangsprijzen, verbod op wurgprijzen) niet van toepassing.

In deze markt wordt ook de toegang tot ducts opgelegd. Het referentieaanbod dat hoort bij deze soort toegang is nog niet goedgekeurd door het BIPT. Indien u geïnteresseerd zou zijn in dit soort toegang tot de ducts van Proximus, gelieve dan zeker contact op te nemen met het BIPT.